Abonnement
Dagtekstenboek

Een boek om altijd bij zich te houden.
Ontdek er
een dagelijkse bron van inspiratie"Dagteksten 2024"

Reeds beschikbaar!


Dagteksten (2024)
13,90€
Toevoegen


Dagtekst van vrijdag 21 juni 2024

Kunst - werken creëren die de menselijke ziel inspireren

De grootste rijkdom van het menselijk wezen is zijn vermogen om te scheppen. Dit vermogen betreft alle gebieden van het bestaan, in het bijzonder de kunst. Maar het is noodzakelijk dat kunstenaars zich afvragen wat de waarde van hun scheppingen zijn: wat brengt het teweeg, waartoe leidt het, ook daaraan moeten zij denken. Zij leggen je uit dat ze er behoefte aan hebben om iets van zichzelf te laten uitgaan, om zich ‛uit te drukken’ zoals ze zeggen. Ja, alle mensen kennen op de een of andere wijze de behoefte om iets van zichzelf naar buiten te brengen, maar moet men alles wat er uitkomt echt tonen? Jammer genoeg is het datgene wat een groot aantal scheppers doen op het gebied van de kunst, de literatuur en de filosofie: zij stellen aan de anderen hun uitwerpselen voor. Je zult zeggen: ‟Dat is overdreven!” Helemaal niet! Men zou moeten terugkeren naar die opvatting over kunst, die onderwezen werd in de Inwijdingsscholen uit het verleden, om uitsluitend kunstwerken te scheppen, die de menselijke ziel zullen inspireren en haar de weg naar haar hemelse vaderland doen terugvinden.

Omraam Mikhael Aivanhov