Abonnement
Dagtekstenboek

Een boek om altijd bij zich te houden.
Ontdek er
een dagelijkse bron van inspiratie"Dagteksten 2022"

Reeds beschikbaar!


Dagteksten (2022)
13,90€
Toevoegen


Dagtekst van vrijdag 27 mei 2022

Moeders - fluister babies mooie dingen in hun oor

Moeders moeten de macht van het woord kennen, om bij hun kinderen de deugden en kwaliteiten te ontwikkelen die zij voor hen verlangen. Zelfs al heeft het kind nog niet de leeftijd om te begrijpen wat men ertegen zegt, toch kan de moeder ertegen spreken ; want om met een kind beginnen te spreken is het niet nodig dat het de woorden begrijpt, het kan zelfs ingeslapen zijn. De moeder kan het teder in haar armen nemen en er zachtjes tegen spreken met veel liefde en veel overtuiging, waarbij zij aan het kind beschrijft wat zij later voor hem wenst... De baby verroert niet, hij heeft niets gehoord, misschien niets begrepen, maar het woord is een werkzame kracht. In het onderbewustzijn van dat kleine kind bevinden zich entiteiten die alles hebben gehoord, alles hebben geregistreerd en zij gaan reeds aan het werk. In zijn hersenen, in zijn hart, in alle cellen en organen van zijn lichaam, brengen zij processen op gang, verzamelen zij elementen die het kind later in staat zullen stellen om de gaven en kwaliteiten die zijn moeder het toewenste, te openbaren.

Omraam Mikhael Aivanhov