Abonnement
Dagtekstenboek

Een boek om altijd bij zich te houden.
Ontdek er
een dagelijkse bron van inspiratie"Dagteksten 2023"

Reeds beschikbaar!


Dagteksten (2023)
13,90€
Toevoegen


Dagtekst van woensdag 7 december 2022

Egocentrisme - maakt blind voor de realiteit van het leven

De meeste mensen denken enkel aan zichzelf : wat hen goed uitkomt en wat niet ; wat zij erbij winnen en wat zij erbij verliezen. Daarom zijn zij ook zo blind voor de realiteit van het leven : omdat zij nooit hun eigen standpunt hebben willen opgeven. Zij meten en wegen alles, zij spreken zich over alles uit volgens hun smaak, hun vooringenomenheid, dat wil zeggen volgens hun lagere natuur, en zij weten niet hoever zij op die manier van de waarheid verwijderd kunnen zijn ! Zolang men zijn eigen bekrompen standpunt niet opgeeft, kan men de dingen niet zien zoals ze werkelijk zijn. En dan heb je te maken met leugens, illusies, dwalingen, vergissingen...

Omraam Mikhael Aivanhov