Abonnement
Dagtekstenboek

Een boek om altijd bij zich te houden.
Ontdek er
een dagelijkse bron van inspiratie"Dagteksten 2024"

Reeds beschikbaar!


Dagteksten (2024)
13,90€
Toevoegen


Dagtekst van woensdag 6 december 2023

Innerlijk leven - volgt dezelfde wetten als de scheikunde

Scheikundigen bestuderen de samenstelling van verschillende stoffen, hun eigenschappen en de voorwaarden (temperatuur, verhoudingen...) waardoor hun transformatie mogelijk is. Dat is zeer goed, maar wat brengt het de mensen werkelijk bij, als zij niet weten dat hun innerlijk leven aan dezelfde wetten gehoorzaamt? Want juist dit weten ze niet en ze stellen zich voor dat ze op gelijk welke wijze, onder gelijk welke voorwaarden, door gelijk welke elementen (gedachten, gevoelens, verlangens) binnen te halen, toch zullen verkrijgen wat ze wensen. Welnee, gedachten, gevoelens en verlangens zijn zoals chemische stoffen, zij hebben even diverse eigenschappen en hun verbindingen, hun combinaties veroorzaken even uiteenlopende reacties. Dezelfde wetten heersen over de fysieke en de psychische wereld, en voor ons evenwicht, onze ontplooiing, is het belangrijker de psychische scheikunde te kennen, anders loopt men het gevaar zich te vergiftigen, zich te verbranden of ontploffingen te veroorzaken.

Omraam Mikhael Aivanhov
Zie het boek Een toekomst voor de jeugd, hoofdstuk VI