Abonnement
Dagtekstenboek

Een boek om altijd bij zich te houden.
Ontdek er
een dagelijkse bron van inspiratie"Dagteksten 2023"

Reeds beschikbaar!


Dagteksten (2023)
13,90€
Toevoegen


Dagtekst van zondag 26 maart 2023

Liefde - vele gradaties maar altijd dezelfde kracht

Wanneer je iemand teder bemint, welke kracht leert je dan hoe je die persoon moet aankijken, strelen, lief zijn voor hem, cadeautjes voor hem meebrengen? En wanneer je woedend bent op iemand, welke kracht leert je dan hoe je hem met je ogen kunt neerbliksemen of hem zelfs slaan? Of het nu om liefde of woede gaat, het is altijd dezelfde kracht, maar de ene keer openbaart ze zich in een Venusiaanse vorm en handelt zij met fijngevoeligheid, is ze expressief, poëtisch en zacht, de andere keer wordt zij Marsiaans en dan kan ze schrikwekkend zijn. Maar het is altijd dezelfde kracht. Dat stelt men trouwens vast wanneer de lagere liefde omslaat in geweld: men wil zich opdringen, men wordt hard en wreed, men denkt niet meer aan de ander, men probeert enkel zichzelf en zijn eigen verlangens te bevredigen en dan is die liefde natuurlijk niet meer zo esthetisch, heilzaam, edelmoedig of goddelijk. Maar als je een hogere graad van de liefde tot uiting brengt, ben je verplicht met tederheid en fijngevoeligheid te handelen en dan ben je veel meer begaan met het geluk en de toekomst van de persoon die je bemint. Daar zit het verschil.

Omraam Mikhael Aivanhov