Izvor-reeks

De Izvor-reeks van pocket-boeken bevat de belangrijkste thema's uit het werk van Omraam Mikhaël Aïvanhov: 44 pockets beschikbaar in het Frans waarvan de helft al naar het Nederlands vertaald is.

Aanplakken :
Bladzijde: 1 2 3
De yoga van de voeding
Izvor-reeksDit is geen dieet. Omraam Mikhaël Aïvanhov leert ons, dat onze houding ten opzichte van ons voedsel en de manier waarop we eten veel belangrijker is dan wat we eten, of hoeveel. Hij vervangt onze gebruikelijke opvattig over ons dagelijks eten door …
12,75€   Toevoegen
Spiritueel leven – 115 gouden regels
Izvor-reeksNiets is zo moeilijk voor de mens als aan de geest zijn terechte plaats te geven, namelijk de eerste. Behalve voor enkele grote heiligen en mystici, hebben pogingen daartoe bij de meeste mensen geleid tot mislukking, gepaard aan wanhoop en …
12,75€   Toevoegen
De seksuele kracht of de gevleugelde draak
Izvor-reeksDe draak is niet louter een bedenksel, het is het symbool voor onze instinctieve oerkrachten en het komt voor in alle mythologieën, alsmede in de vroegchristelijke beeldtaal. De belangrijkste uitdaging in ons spirituele leven is die krachten te …
12,75€   Toevoegen
De macht van de gedachte
Izvor-reeks‘De hoogste macht die God kon toekennen, gaf Hij aan de geest. Iedere gedachte is dus werkzaam, daar zij doordrenkt is met de macht van de geest die haar schiep. Door deze kennis kunt u allen weldoeners van de mensheid worden: u kunt uw gedachten …
12,75€   Toevoegen
De onzichtbare wereld
Izvor-reeksIedereen bezit een bepaalde mate van helderziendheid, afhankelijk van zijn ontwikkelingsgraad; wie nog vastzit in lagere astrale regionen, zal alleen maar de ongunstige invloed ondergaan van de wezens die daar huizen. Wil men in contact treden met …
12,75€   Toevoegen
Harmonie en gezondheid
Izvor-reeksAls u ziek bent, komt dat omdat u wanorde in u herbergt. U heeft bepaalde gedachten gevoed, gevoelens en opvattingen, die tenslotte uw gezondheid hebben aangetast. Het beste schild tegen ziekte is harmonie. U zou er dag en nacht aan moeten denken u …
12,75€   Toevoegen
De ware leer van Christus
Izvor-reeksDe complete leer van Chrisus ligt besloten in het gebed dat Hij ons gaf: het ‘Onze Vader’. Omraam Mikhaël Aïvanhov toont dat aan en legt het uit. De natuur brengt op haar eigen prachtige wijze alle elementen van een complete boom tezamen in één …
12,75€   Toevoegen
Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek
Izvor-reeksMystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek. In het universum heersen twee oerprincipes, die zich openbaren in iedere uiting van de natuur en het leven: het mannelijke en het vrouwelijke principe. De hele schepping is het resultaat van het …
12,75€   Toevoegen
Subtiele centra van de mens
Izvor-reeks"Al duizenden jaren oefenen mensen zich in het vermeerderen en versterken van hun sensaties en waarnemingen via hun zintuigen, en dit spel op het klavier van de vijf zintuige noemen ze cultuur en beschaving. Dat is wat pover. Hoe verfijnd ze ook …
12,75€   Toevoegen
De dierenriem, sleutel tot mens en universum
Izvor-reeksDeze pocket is geen astrologisch handboek. De dierenriem zoals Omraam Mikhaël Aïvanhov deze aan ons presenteert, is het Boek der boeken waarin alles werd opgetekend. De sterrenbeelden en de planeten stemmen overeen met even zoveel hiërogliefen, …
12,75€   Toevoegen
Bladzijde: 1 2 3