Izvor-reeks

De Izvor-reeks van pocket-boeken bevat de belangrijkste thema's uit het werk van Omraam Mikhaël Aïvanhov: 44 pockets beschikbaar in het Frans waarvan de helft al naar het Nederlands vertaald is.

De yoga van de voeding
Izvor-reeksDit is geen dieet. Omraam Mikhaël Aïvanhov leert ons, dat onze houding ten opzichte van ons voedsel en de manier waarop we eten veel …
12,75€   Toevoegen
Spiritueel leven – 115 gouden regels
Izvor-reeksNiets is zo moeilijk voor de mens als aan de geest zijn terechte plaats te geven, namelijk de eerste. Behalve voor enkele grote heiligen en …
12,75€   Toevoegen
De seksuele kracht of de gevleugelde draak
Izvor-reeksDe draak is niet louter een bedenksel, het is het symbool voor onze instinctieve oerkrachten en het komt voor in alle mythologieën, alsmede …
12,75€   Toevoegen
De macht van de gedachte
Izvor-reeks‘De hoogste macht die God kon toekennen, gaf Hij aan de geest. Iedere gedachte is dus werkzaam, daar zij doordrenkt is met de macht van de …
12,75€   Toevoegen
De onzichtbare wereld
Izvor-reeksIedereen bezit een bepaalde mate van helderziendheid, afhankelijk van zijn ontwikkelingsgraad; wie nog vastzit in lagere astrale regionen, …
12,75€   Toevoegen
Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek
Izvor-reeksMystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek. In het universum heersen twee oerprincipes, die zich openbaren in iedere uiting van …
12,75€   Toevoegen
Harmonie en gezondheid
Izvor-reeksAls u ziek bent, komt dat omdat u wanorde in u herbergt. U heeft bepaalde gedachten gevoed, gevoelens en opvattingen, die tenslotte uw …
12,75€   Toevoegen
De ware leer van Christus
Izvor-reeksDe complete leer van Chrisus ligt besloten in het gebed dat Hij ons gaf: het ‘Onze Vader’. Omraam Mikhaël Aïvanhov toont dat aan en legt …
12,75€   Toevoegen
Subtiele centra van de mens
Izvor-reeks"Al duizenden jaren oefenen mensen zich in het vermeerderen en versterken van hun sensaties en waarnemingen via hun zintuigen, en dit spel …
12,75€   Toevoegen
De dierenriem, sleutel tot mens en universum
Izvor-reeksDeze pocket is geen astrologisch handboek. De dierenriem zoals Omraam Mikhaël Aïvanhov deze aan ons presenteert, is het Boek der boeken …
12,75€   Toevoegen
De zaden van het geluk
Izvor-reeks‘Het geluk is als een bal die je achterna loopt, maar op het moment dat je hem inhaalt, geef je hem een schop… om hem achterna te lopen! …
12,75€   Toevoegen
Geheimen uit het boek van de natuur
Izvor-reeksIn de wetenschap der Ingewijden betekent ‘lezen’ in staat zijn om de subtiele en verborgen kant van de dingen en de schepselen te …
12,75€   Toevoegen
De opvoeding begint voor de geboorte
Izvor-reeksElk kind is een ziel waarop de moeder reeds tijdens de zwangerschap een gunstige invloed kan uitoefenen door harmonieuze gedachten en …
12,75€   Toevoegen
Op weg naar een zonnebeschaving
Izvor-reeks"Indien je een heilzame invloed op de mensen wilt hebben, maak dan iedere dag contact met de zon om iets..."
12,75€   Toevoegen
De mens verovert zijn bestemming
Izvor-reeksWaarom word je in een bepaald land of in een bepaald gezin geboren? Waarom is de een gezond, intelligent, rijk, machtig en beroemd, terwijl …
12,75€   Toevoegen
Een toekomst voor de jeugd
Izvor-reeks‘Welke personen wekken respect en bewondering? Dat zijn zij die hebben gestreden, die zichzelf hebben overtroffen, die hindernissen en …
12,75€   Toevoegen
De onuitputtelijke bronnen van de vreugde
Izvor-reeksDe ware vreugde heeft niets zichtbaars of tastbaars als oorzaak. Het is een vreugde zonder oorzaak die ons de ­loutere gewaarwording geeft
12,75€   Toevoegen
Het licht, de levende geest
Izvor-reeksHet licht biedt ons een oneindige reeks mogelijkheden, zowel op materieel als op spiritueel gebied. Dankzij de ontwikkeling van de laser is …
12,75€   Toevoegen
Artistieke en spirituele schepping
Izvor-reeks"In ons onderricht is de idee van schepping essentieel", zegt Omraam Mikhaël Aïvanhov. "Ieder mens heeft er behoefte aan om te scheppen, …
12,75€   Toevoegen
In naam van de duif: innerlijke vrede, wereldvrede
Izvor-reeksIedereen is het erover eens, dat vrede van essentieel belang is. En toch voedt men voortdurend de haarden van het conflict, zowel in zijn …
12,75€   Toevoegen
De weg van de stilte
Izvor-reeks‘Wat een vergissing te denken dat de stilte noodzakelijkerwijs de woestijn is, de leegte, de afwezigheid van iedere activiteit, van iedere..
12,75€   Toevoegen
Spirituele alchemie - de zoektocht naar volmaaktheid
Izvor-reeks‘Vecht niet tegen je zwakheden en ondeugden, want zij zullen jou verslaan, maar leer ze te gebruiken door ze aan het werk te zetten...
12,75€   Toevoegen
Ken uzelf - Elementen en structuren van het psychische leven
Izvor-reeks.‘Er is geen voorstelling van het menselijk wezen voorhanden die zijn complexiteit geheel en al weergee. Het zal u daarom niet verbazen..
12,75€   Toevoegen
De vrijheid, overwinning van de geest
Izvor-reeks‘Geen enkel schepsel kan in leven blijven zonder een aantal materiële elementen die het van de buitenwereld ontvangt. Alleen de Schepper ont
12,75€   Toevoegen
Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde
Izvor-reeksDat er zoveel verschillende en tegenstrijdige waarheden verkondigd worden in de wereld, komt doordat zij de vervorming van het hart en het..
12,75€   Toevoegen
De lach van de wijze
Izvor-reeksDe lach van de wijze is de lach van de vrijheid.
12,75€   Toevoegen
Spirituele Meesters lichtbakens voor alle tijden
Izvor-reeks"Voor een leerling is de ontmoeting met zijn Meester als het vinden van een moeder die aanvaardt hem negen maanden in haar schoot...
12,75€   Toevoegen
‘In geest en in waarheid’
Izvor-reeksDe wereld van de ziel en de geest is de mooiste, de meest uitgestrekte.
12,75€   Toevoegen
Een universele filosofie
Izvor-reeksIeder individu moet aan zijn eigen ontwikkeling en verdieping werken, op voorwaarde dat hij dit niet uitsluitend voor zichzelf doet, maar...
12,75€   Toevoegen