Bestelvoorwaarden

Verzendkosten gratis
voor België.

Wij geven u
10% korting
voor alle bestellingen
vanaf € 75
Zie de RECENTSTE UITGAVEN!

Wettelijke vermeldingen

Bezorgd om u een kwaliteitsdienst aan te bieden, stelt PROSVETA Benelux b.v. alles in het werk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en nodigt u uit om kennis te nemen van de bepalingen die u informeren over de gebruiksvoorwaarden van onze website.  

"www.prosveta.be" is de website van PROSVETA Benelux b.v., België - G. H. Luxemburg, gelegen te Steenweg op Merchtem 123 - 1780 Wemmel - België.
O.Nr.: 0429 368 421

Deze site werd vervaardigd met het akkoord van de uitgeverij PROSVETA SA in Frankrijk, houder van de auteursrechten en van het merk PROSVETA, die de inhoud van de boeken en van de media voor deze site geleverd heeft.

De informatie op deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige garantie, noch expliciet noch stilzwijgend. Deze informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Ze is niet contractueel en vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van PROSVETA Benelux b.v. die zich enkel inspant om deze van tijd tot tijd bij te werken.

Het geheel aan inhoud, pagina's, scripts, logo's, teksten, afbeeldingen, foto's en geluiden van deze site zijn de eigendom van PROSVETA Benelux b.v. en de Uitgeverij PROSVETA SA.

Elke reproductie, weergave of voorstelling van deze site, op gelijk welke drager, geheel of gedeeltelijk (teksten, geluiden of afbeeldingen), is verboden. Het overtreden van dit verbod wordt beschouwd als namaak die in hoofde van de namaker zowel burgerlijk als strafrechtelijk tot diens aansprakelijkheid kan leiden.

Het is ten strengste verboden om van de naam PROSVETA of van het logo, afzonderlijk of in combinaties, gebruik te maken of deze te reproduceren, op welke wijze ook, en in het bijzonder voor reclame doeleinden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PROSVETA Benelux b.v..

PROSVETA Benelux b.v.
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van om het even welke andere website, tot dewelke u toegang zou kunnen hebben via de website www.prosveta.be.

De gebruiker van deze site erkent uitdrukkelijk dat PROSVETA Benelux b.v. in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor enige, directe of indirecte, materiële of immateriële of bijzondere schade, voortvloeiend uit de raadpleging en/of het gebruik van deze website of andere websites die ermee verbonden zijn, zoals het gebruik van tekstuele, visuele of geluidsinformatie die zou kunnen worden verzameld en in het bijzonder van ieder financieel of commercieel nadeel, verlies van programma's of gegevens in zijn informaticasysteem of andere.

Het merk Prosveta © - Eigendomsrecht
Het merk PROSVETA behoort toe aan de Uitgeverij PROSVETA SA, gelegen op 1277 Avenue Jean Lachenaud, Z. A. du Capitou, 83600 Fréjus, Frankrijk, die dit in talrijke landen heeft gedeponeerd. Het gebruik van de naam en het merk PROSVETA is toegekend om de publicatie onder contract of de distributie van het werk van Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov in talrijke landen mogelijk te maken. Echter, de verschillende vennootschappen of verenigingen die de naam PROSVETA dragen zijn onafhankelijk. Er bestaat geen juridische band tussen hen.

PROSVETA Benelux b.v. is verdeler van de Uitgerij PROSVETA SA voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg.

De UITGEVERIJ PROSVETA SA is ook eigenaar van de rechten op de werken van Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Computergebruik en Persoonsgegevens
Overeenkomstig de vigerende wetgeving, hebt u recht van toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens.
U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar PROSVETA Benelux b.v., België - G. D. Luxemburg, op het adres Steenweg op Merchtem 123 te 1780 Wemmel - België, of per e-mail naar prosveta@skynet.be.

Publicatiedirecteur
PROSVETA Benelux b.v., vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder.

Ontwerp, realisatie van de site, de webmaster
DIR Sàrl - 61 rue Hector Berlioz – 38490 SAINT ANDRE LE GAZ - France - webmaster@prosveta.com

Webhosting
Backbone Solutions AG - Chaltenbodenstrasse 4b - CH-8834 Schindellegi - info@backbone.ch