Bestelvoorwaarden

Verzendkosten gratis
voor België.

Geniet van 10 % korting
wanneer het totaalbedrag
van uw bestelling 
75,00 € overstijgt !

Zie de NIEUWSTE UITGAVEN!

Dagtekst

Het is niet slecht om wensen te hebben of plannen te smeden en te trachten om deze te realiseren, maar op voorwaarde dat je nooit de morele kant van de zaak uit het oog verliest. Je hebt het recht om rijk te willen worden, maar in plaats van je voor te stellen hoe je die rijkdom gaat gebruiken om je eigen pleziertjes te bevredigen, denk er ook aan hoe je mensen zult kunnen helpen die behoeftig zijn. En je kan schoonheid wensen, maar niet die schoonheid die de ...

Meer lezen en gratis abonnement >>>

Welkom op de website
van Prosveta Benelux!

Ontdek de filosofie van Omraam Mikhaël Aïvanhov

                                                                  Het team Prosveta Benelux

  


De spirituele biomimetica:

de natuur zegt het ons ...

Biomimetica is de wetenschap en de kunst van het imiteren van de modellen, de systemen en de elementen van de natuur om menselijke gecompliceerde problemen op te lossen en te verbeteren.

Wat de natuur ons aanleert ...

"Weet dat je met je gedachte en met je liefde een werk kunt doen met de natuur zodat ze zich voor jou kan openen … En heel veel duisternis en zwaarte zullen je verlaten, doodeenvoudig omdat je besloten hebt om de levende natuur en de wezens die haar bewonen, te groeten. Inderdaad, alles in de natuur is levend." - Omraam Mikhaël Aïvanhov

Zie hieronder enkele referenties over dit thema. Te lezen en te herlezen ...

Geheimen uit het boek van de natuur

"We leven in een beschaving die eist dat we kunnen lezen en schrijven en dat is prima. Het zal altijd nodig zijn dat we lezen en schrijven, maar deze twee activiteiten moeten we op andere vlakken kunnen beoefenen. In de wetenschap der Ingewijden betekent ‘lezen’ in staat zijn om de subtiele en verborgen kant van de dingen en de schepselen te ontcijferen, de symbolen en tekens die door de kosmische Intelligentie overal in het grote boek van het universum zijn neergeschreven, te interpreteren. En ‘schrijven’ is een afdruk achterlaten in dit grote boek, inwerken op de stenen, de planten, de dieren en de mensen, door de magische kracht van de geest. Men moet dus niet alleen op papier kunnen lezen en schrijven, maar in alle gebieden van het universum."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
    12,75€ Toevoegen

De maan, de parel

"In de winter, waarin de nachten langer zijn en het leven in de natuur vertraagt, zijn de voorwaarden minder gunstig voor uiterlijke manifestatie, en daarentegen gunstiger voor het innerlijke leven: de mens wordt genoodzaakt in zichzelf te keren, om de geboorte van dat kind van het licht voor te bereiden, dat in sommige tradities wordt gesymboliseerd door een parel. De parel staat, net als de zee waar zij uitkomt, in relatie met de maan. In de Boom des Levens is Jesod de pareloester, de sefira waarin zich de maan bevindt. In het kosmisch lichaam vertegenwoordigt Jesod de geslachtsorganen. Dáár moet de parel zich vormen. Die parel vertegenwoordigt de zuiverste kwintessens van de liefde. De pareloester is het vrouwelijk beginsel dat een parel ter wereld brengt, het goddelijk kind." (Dagtekst van 25 december 2010)

Wees een bron

"Mediteer over het beeld van de bron, dit kristalheldere water dat opborrelt uit de aarde en ononderbroken stroomt. Zelfs als iemand er wat vuil in werpt, voert de stroom het weg. Juist dit ononderbroken opwellen van het water zorgt ervoor dat de bron altijd helder, altijd levend, altijd zuiver blijft. Neem daarom de bron als model, laat het leven in je opborrelen, laat de liefde in je opwellen en je zult altijd beschermd zijn. Zelfs negatieve invloeden, kritiek of hatelijkheden zul je niet voelen. Je zult het zelfs niet merken als iemand probeert je te bekladden of kwaad te doen, want al wat je aan kwaad kan overkomen, zul je net als de bron van je afwerpen.." (Dagtekst van 2 juni 2016)

Het beeld van de boom: de omloop van de energieën in ons

"Om te begrijpen hoe de psychische energieën in de mens rondgaan en werken, dienen we na te gaan hoe de energieën in de natuur circuleren en werken. Kijk eens naar een boom: hoe hoger de stam en de takken zich verheffen, hoe dieper zijn wortels zich in de grond verankeren. Het is een systeem van compensatie, van evenwicht, dat je terugvindt op alle vlakken, fysiek, mentaal en spiritueel. Dus hoe meer de mens ertoe neigt in zijn bewustzijn te stijgen, hoe dieper hij afdaalt in zijn onderbewustzijn. De grote fout van degenen die ervoor kiezen het spirituele leven te omarmen, is de realiteit van de duistere wereld te negeren, die ze in zich meedragen. Ze stellen zich voor dat het volstaat voor het licht te willen werken, wijs te willen zijn, eerlijk, onbaatzuchtig, om er daadwerkelijk in te slagen. Nee hoor, helaas niet. Elk bewustzijnsniveau vertegenwoordigt stromen, krachten, entiteiten en de spiritualist moet erover waken dat hij die twee werelden in hem in evenwicht houdt." (Dagtekst van 4 maart 2012)

De nieuwe aarde

"Elke boom is een reservoir van krachten die uit de zon en de aarde voortkomen en je kan uit die krachten putten. Je kiest een grote boom: een ceder, een eik, een beuk of een den … je leunt ertegen met je rug en je plaatst je linkerhand in de rug met de handpalm tegen de boomstam en tegelijkertijd plaats je de rechter handpalm op je zonnevlecht.
Je concentreert je op de boom en vraagt hem jou een deel van zijn krachten te geven; er doet zich dan een soort transfusie van energieën voor die je met je linker hand ontvangt en die je via je rechter hand uitstort in je zonnevlecht. Vervolgens dank je de boom."
20,50€  Toevoegen


Andere werken en CD over hetzelfde onderwerp:

De mens verovert zijn bestemming

CD - Vivre dans l'éternel printemps
Voordracht in het Frans

De mysteriën van Jesod

 
Spiritueel leven – 115 gouden regels

12,75€

Toevoegen

12,00€

Toevoegen

20,50€

Toevoegen
12,75€

Toevoegen

Deel deze pagina met uw vrienden!

 

 

onze laatste uitgaven: