Een universele filosofie

Reeks Izvor-reeks

Een universele filosofie

P0206NL

169 pag.

12,75€ Toevoegen

  Français Deutsch English Italiano Español Português

‘Ieder individu moet aan zijn eigen ontwikkeling en verdieping werken, op voorwaarde dat hij dit niet uitsluitend voor zichzelf doet, maar voor het welzijn van de gemeenschap. Vanaf dat moment spreekt men niet meer van gemeenschap, maar van broederschap. Een gemeenschap is nog geen broederschap. Een broederschap is een collectiviteit waar gestreefd wordt naar meer liefde, warmte, wederzijdse hulp, verbondenheid, omdat elk individu bewust werkt voor het welzijn van allen.’
‘In werkelijkheid kunnen in een gemeenschap drie gradaties onderscheiden worden, die overeenstemmen met drie bewustzijnsniveaus: zij die afgescheiden, geïsoleerd, teruggetrokken op zichzelf werken; zij die de voordelen hebben ingezien van het collectieve leven en zich verenigen uit welbegrepen eigenbelang, zonder elkaar goed te kennen of lief te hebben; tenslotte zij die leren meer broederlijk te leven en zo in zichzelf steeds meer diepte geven aan het bewustzijn van het universele.’

I - Enige verduidelijking bij het begrip sekte
II - Geen enkele kerk bestaat eeuwig
III - Zoek de geest achter de vormen
IV - De komst van de ‘kerk’ van Johannes
V - De basis van een universele religie
VI - De Grote Universele Witte Broederschap
VII - Een ruimer begrip van het concept ‘familie’
VIII - De broederschap, een staat van hoger bewustzijn
IX - De broederschapscongressen in Le Bonfin
X - Geef aan elke activiteit een universele dimensie
Verwijzing naar Bijbelteksten
  • De mens verovert zijn bestemming
  • De opvoeding begint voor de geboorte
  • De vrijheid, overwinning van de geest
  • Subtiele centra van de mens
  • Ken uzelf - Elementen en structuren van het psychische leven
  • Artistieke en spirituele schepping
  • Harmonie en gezondheid
  • Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde
  • De onuitputtelijke bronnen van de vreugde
  • De lach van de wijze