LIEDEREN VAN DE UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP

Reeks Muziek en liederen

LIEDEREN VAN DE UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP

CD1510NL

Liederen van de Universele Witte Broedershap - Dubbel CD - Duur CD1 : 52'23" - Duur CD2 : 49'32" - 4 stemmen koor - 53 mystieke liederen in Bulgaarse taal gecomponeerd door Meester Peter Deunov - Code EAN: 3292491510015

21,40€ Toevoegen

  Français English Deutsch

Peter Deunov, geboren in 1864 in Bulgarije, is de stichter van de Universele Witte Broederschap waarvan hij de Meester was tot aan zijn dood, in 1944. Medisch geschoold, was hij ook musicus : hij speelde viool. In de loop der jaren componeerde hij muziek voor zijn discipelen met de bedoeling hun spiritueel werk te ondersteunen en te verrijken.

Bij zijn komst in Frankrijk, bracht Omraam Mikhaël Aïvanhov deze muziek mee en droeg ertoe bij ze te doen kennen. De harmonisaties van de liederen in deze CD’s zijn door enkele van zijn discipelen gemaakt.
  • PANEURYTHMIE
  • MYSTIEKE LIEDEREN
  • VROUWENKOOR
  • BROEDERSCHAP, EENHEID - Concert in Bulgarije
  • La création artistique ou le dépassement de soi - DVD Pal
  • Op weg naar een zonnebeschaving
  • De yoga van de voeding
  • De seksuele kracht of de gevleugelde draak
  • Ken uzelf - Elementen en structuren van het psychische leven
  • Spiritueel leven – 115 gouden regels