Abonnement
Bibliografie

Un album photo
réalisé pour les 100 ans
de la naissance de l'auteur

Omraam Mikhaël Aïvanhov - Album Photos

Toevoegen


Une des biographies les plus complètes

La vie d'un Maître en occident - Louise-Marie Frenette

La vie d'un Maître en occident - Louise-Marie Frenette

Toevoegen


Un témoignage magnifique
de la vie de l'auteur
par celle qui l'a accueilli en France en 1937

Vie et Enseignement en France du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov

Toevoegen


Par Pierre Renard, un témoin fidèle
de la première heure

Un maître spirituel - Images d'espoir (Pierre C. Renard)

Toevoegen


La vision de Georg Feuerstein
grand spécialiste américain de yoga
et historien des religions d'Inde

Le Mystère de la Lumière par Georg Feuerstein

Toevoegen

Descriptieve biografie

... vorige bladzijde volgende bladzijde ...

Omraam Mikhaël Aïvanhov werd geboren op 31 januari 1900 in Serbtzy in Macedonië. Vervolgens leefde hij in Varna in Bulgarije. Zijn jeugd speelde zich af in moeilijke omstandigheden; het verlies van zijn vader, de armoede, de onstabiliteit in de oorlogen, waren voor hem evenveel gelegenheden om zijn wil te ontwikkelen, zijn spirituele kennis te verdiepen en zijn liefde en verlangen om nuttig te zijn voor heel de mensheid, te versterken.

Op 17 jaar ontmoette Omraam Mikhaël Aïvanhov een Bulgaars meester, Peter Deunov, in die tijd zeer bekend in Bulgarije en wiens naam ver over de grenzen heen vermaardheid verworven had. Gedurende een twintigtal jaren waren de uitwisselingen tussen de meester en zijn discipel talrijk en intens.

Na universitaire studies werd Omraam Mikhaël Aïvanhov leraar en nadien collegedirecteur. Tezelfdertijd volgde hij toegewijd het onderricht van Peter Deunov. Hij was een ijverig lezer van spirituele werken en experimenteerde op zichzelf de spirituele waarheden die hij bij zijn meester leerde.

Met het voorgevoel dat politieke onlusten elke spirituele vereniging in Bulgarije zouden verbieden, vroeg Peter Deunov aan zijn discipel om naar Frankrijk te vertrekken om zijn werk veilig te stellen en verder te zetten. Hij vroeg hem om er dit onderricht kenbaar te maken, het te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke toestanden. Ondanks de moeilijkheden en de beproevingen blijft hij trouw aan de opdracht die hem was toevertrouwd. Ononderbroken geeft hij op een onbaatzuchtige wijze zijn liefde, zijn kennis en zijn aandacht aan iedereen die hij ontmoet.

Nadat hij zich meer dan 20 jaar heeft toegewijd aan de taak die Peter Deunov hem had toevertrouwd, vertrekt hij in 1959 naar Indië en verblijft er een jaar. Hij ontmoet er op 17 juni 1959 de Mahavatar Neem Karoli Babaji ( ? – 1973 ) waarvan Yogananda in zijn werk "Autobiografie van een yogi" verklaart dat diens rol er sinds lang in bestond een gids te zijn voor de profeten en de meesters. In omstandigheden waarover hij altijd zeer discreet is gebleven, kreeg Omraam Mikhaël Aïvanhov de naam "Omraam".

Tijdens deze reis had hij talrijke andere ontmoetingen: met Mâ Ânanda Moyî (1896-1982), Swami Nîtyananda (1896-1961), Anâgârika Govinda (1898-1985), swâmi Shivananda (1887-1963).

Tot dan had Broeder Mikhaël geweigerd om door zijn discipelen Meester genoemd te worden. Hij had zichzelf altijd beschouwd als discipel van zijn eigen meester, Peter Deunov. Na deze reis in Indië veranderde alles. Zijn discipelen die hem al 22 jaar volgden, drongen er op aan om hem het respect te betonen dat hem toekwam en, uiteindelijk, aanvaardde hij dat men hem “Meester” noemde.
 


Op 11 jaar met zijn moeder en zijn broeder
Op 11 jaar
met zijn moeder
en zijn broeder


Peter Deunov in het midden aan zijn rechter zijde Omraam Mikhaël Aïvanhov (toen Mihail Ivanhov)
Peter Deunov in het midden
aan zijn rechter zijde
Omraam Mikhaël Aïvanhov
(toen Mihail Ivanhov)Bij zijn aankomst in Frankrijk
Bij zijn aankomst in Frankrijk1959 voor zijn vertrek naar Indië
1959
voor zijn vertrek
naar Indië1960 bij zijn terugkeer uit Indië
1960
bij zijn terugkeer uit Indië

Biografische data

1900 31 januari: geboorte

1907 lente: vernieling van zijn geboortedorp en vertrek naar Varna (Bulgarije)

1908 oktober: dood van zijn vader

1915: verlichting – hij hoort de “muziek der sferen”

1917 winter: ontmoeting met de Bulgaarse meester Peter Deunov

1923 – 1935: Sofia, universitaire studies – diploma in psychologie en volgen van cursussen aan verschillende faculteiten - Collegedirecteur

1937 juli: aankomst in Frankrijk

1938 januari: eerste publieke voordracht aan de Sorbonne te Parijs, over "de tweede geboorte".

         Juni: eerste publieke voordracht in Lyon over "de spirituele galvanoplastiek"

1944 27 december: overlijden van Peter Deunov op 80 jarige leeftijd

1945: eerste broederlijke groep in Zwitserland waar hij vaak zal verblijven, o.a. in februari – maart

          Kerstmis, publicatie van zijn eerste werk, met als titel “Liefde, Wijsheid, Waarheid” met een Voorwoord van Lanza del Vasto.

1947: aankoop van de eigendom “Izgrev” in Parijs waar de voordrachten en ontmoetingen plaatsvinden

1948 16 januari: de vereniging Universele Witte Broederschap is officieel ingesteld

         21 januari: aanhouding ten gevolge van valse beschuldigingen

1950 maart: in vrijheidstelling gevolgd door zijn rehabilitatie in 1960

         Half maart, hervatting van het contact met de broederschap in Izgrev.

1953: opening van het 1e Congres in het Domein Le Bonfin aan de Azurenkust (Frankrijk)

1959 februari: vertrek naar Indië

1960 februari: terugkeer uit Indië

1961 – 1985: talrijke reizen in de hele wereld

         - Verblijf in verschillende landen waar hij honderden voordrachten hield
         - Ontmoetingen met hooggeplaatste religieuze en spirituele leiders
         - Duizenden privé-ontmoetingen

1972: verschijnen van het eerste deel der Verzamelde Werken

1986: Laatste jaar in het domein Le Bonfin (Var – Frankrijk)

          25 december, overlijden in het domein Le Bonfin
 

Bezochte landen tijdens zijn reizen

Duitsland, Engeland, Bulgarije, Canada, Ceylan, Egypte, Spanje, Verenigde Staten (Californië, Florida, Texas, New York, Washington D.C.) evenals de Caraïben en Hawaï, Ethiopië, Finland, Griekenland, Nederland, Hong-Kong, Indië, Israël, Italië, Japan, Libanon, Marokko, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Thailand, Joegoslavië

________

Gewoonlijk bracht hij het eindejaar en het begin van het nieuwe jaar door in het Centrum Izgrev in Parijs.

Hij ging nadien naar het Centrum Videlinata, gelegen boven Vevey, gedurende verschillende weken in februari en maart, en dit tot in 1981.

Tijdens de periode van Pasen ging hij naar het Domein Le Bonfin (Frankrijk) waar hij ook verbleef gedurende de zomermaanden (juli-september).

In de herfst trok hij zich terug in de Pyreneeën, in het gehucht Trassoulas.

... vorige bladzijde volgende bladzijde ...