Abonnement
Bibliografie
Het mysterie van het licht - door Georg Feuerstein

Zienswijze van de Amerikaan Georg Feuerstein,
specialist van de yoga
en de Indische godsdiensten

Het mysterie van het licht  - door Georg Feuerstein

Toevoegen


Afin de devenir un livre vivant - Éléments d'autobiographie 1

Een boeiende autobiografie

Afin de devenir un livre vivant - Éléments d'autobiographie 1

Toevoegen

Dit boek is nog niet beschikbaar in het Nederlands,
maar wel in het Engels (zie Catalogus in andere talen)

De naam "Omraam"

... Vorige bladzijde | Volgende bladzijde ...

In zijn werk over Omraam Mikhaël Aïvanhov, The Mystery of Light  (Het mysterie van het Licht), zegt Georg Feuerstein dat de naam "Omraam" samengesteld is uit twee mantra’s "Om" en "Ram" die goed gekend zijn in Indië. Hij preciseert:
  • "Om" is de meest heilige mantra van de Hindoes. Hij stelt het Absolute en het Goddelijke voor.
  • De lettergreep Ram, in het Frans "Raam" geschreven voor de correcte uitspraak ervan, is de mantra die het element vuur voorstelt.

In het autobiografisch werk "Afin de devenir un livre vivant" geeft Omraam Mikhaël Aïvanhov enkele verduidelijkingen in verband met zijn naam en beschrijft de inwijdingsbetekenis ervan als volgt: « De naam Omraam, die men mij in Indië heeft gegeven, komt overeen met de twee processen "solve" en "coagula" van de alchemisten. Om lost de dingen op, maakt ze subtiel, en Raam materialiseert en concretiseert ze. De naam Omraam is dus een heel proces van concretisering: de onzichtbare, niet tastbare idee, die moet incarneren op aarde opdat heel de wereld haar zou kunnen zien en aanraken. »

... Vorige bladzijde | Volgende bladzijde ...