Abonnement
Bibliografie

Een boeiende
autobiografie
in 2 delen
Deze boeken zijn nog niet in het Nederlands vertaald,
het eerste echter wel in het Engels

Afin de devenir un livre vivant - Éléments d'autobiographie 1

Toevoegen


Auprès du Maître Peter Deunov - Éléments d'autobiographie 2

Toevoegen

INLEIDING

 volgende bladzijde ...

DOmraam Mikhaël Aïvanhove boodschap van Omraam Mikhaël Aïvanhov ligt in de lijn van de grote wijzen der mensheid.

In zijn onderricht geeft hij uitleg over de grote wetten van het leven en reikt de mens talrijke methoden aan, waardoor hij zichzelf beter kan begrijpen.


« Door mijn onderricht wens ik jullie essentiële noties over de mens bij te brengen: hoe hij is gebouwd, zijn relatie met de natuur, de uitwisselingen die hij met het universum moet hebben, om te kunnen drinken aan de bronnen van het goddelijke leven … »

Zijn Erfenis

Omraam Mikhaël Aïvanhov heeft een erfenis nagelaten die wijd bekend is in het Westen vanaf het midden van de 20e eeuw en waarvan de invloed zich tot op heden doet gelden. Velen werden erdoor geïnspireerd, in hun persoonlijk leven of om op hun beurt werken te schrijven over spiritualiteit of esoterie, over welzijn of persoonlijke ontwikkeling. Op die manier heeft hij door zijn uitstraling, zijn voorbeeld en zijn onderricht aan ontelbare mensen de weg gewezen voor innerlijke ontplooiing.

Wereldwijd, vinden velen hierin een boodschap van hoop en een inspiratie voor een betere levenshouding. Omraam Mikhaël Aïvanhov was ook een groot hervormer die zich altijd heeft ingespannen om mensen, op zoek naar waarheid, te helpen en te informeren door nieuwe methoden aan te reiken die aangepast zijn aan het hedendaagse leven.

Omraam Mikhaël Aïvanhov was ervan overtuigd dat vrede onder alle mensen op heel de aarde mogelijk en onontbeerlijk is en dat de meeste problemen van de huidige maatschappij slechts kunnen worden opgelost wanneer een ideaal van broederschap de eerste doelstelling van de mensheid wordt. Als alle mensen er eindelijk in slagen elkaar te beschouwen als broeders, als ze hun spirituele dimensie en origine terugvinden en herstellen, dan is een universele broederschap mogelijk, waar allen, zonder onderscheid van afkomst, sociale rang en overtuiging, in harmonie kunnen leven met zichzelf, met de anderen en met de natuur.

volgende bladzijde ...